Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej Bolesnej

 

Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej Bolesnej
Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej Bolesnej

KORONKA DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ. Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej


Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej Bolesnej  (inaczej Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej) została zatwierdzona do odmawiania przez papieża Benedykta XIII w 1724 r.  Matka Boża  przypomniała współcześnie o tym nabożeństwie w latach 80. podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie. Zgodnie z prośbą Mary Panny należy odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej z Kibeho składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Najświętszej Mary Panny. Rozważając te tajemnice czcimy Matkę Zbawiciela i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski, zwłaszcza w godzinę naszej śmierci.


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga

1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie Krzyżów
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego
Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zakończenie: 3 Zdrowaś Maryjo