Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

LITANIA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY tekst. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy to piękna i potężna modlitwa przeznaczona do odmawiania w każdej trudnej sytuacji. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy pokrzepia serca, napełnia nadzieją i wiarą w Boże Miłosierdzie.Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Miłosierdzia, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Tronie Łaski Bożej, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Pośredniczko naszego zbawienia, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Arko wiecznego pokoju, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Wsparcie w naszych nieszczęściach, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Podporo Kościoła, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Siło naszej wiary, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Potęgo niezwyciężona dla piekła, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Przewodniczko chrześcijan, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Miłośniczko serc czystych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Kotwico naszej nadziei, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Ucieczko uciśnionych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Pocieszycielko utrapionych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Obrończyni grzeszników, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Porcie rozbitków, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Nadziejo zrozpaczonych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Opiekunko rodzin, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Strażniczko młodzieży, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Podporo wdów, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko sierot, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Zbawienie umierających, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Pani naszych losów, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Bramo do przybytków niebieskich, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Królowo nieba i ziemi, udziel nam Twojej nieustającej pomocy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.