Litania do św Józefa

 

Litania do św Józefa
Litania do św Józefa


LITANIA DO ŚW JÓZEFA mówiona (czytana). Litania do świętego Józefa mówiona. Święty Józef modlitwa


Litania do św Józefa mówiona to tradycyjna litania katolicka na cześć św. Józefa. Święty Józef, opiekun Świętej Rodziny, to patron małżeństw, rodzin, robotników, ojców i dobrej śmierci. Litania do świętego Józefa może być odmawiana samodzielnie lub jako część nowenny.


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże, 
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święty Józefie, 
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Pociecho nieszczęśliwych,  
Nadziejo chorych, 
Patronie umierających, 
Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła Świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Ustanowił go panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.