Modlitwa Chrystusowa

 

Modlitwa Chrystusowa
Modlitwa Chrystusowa

MODLITWA CHRYSTUSOWA. Modlitwa Jezusowa po polsku. Modlitwa Jezusowa 1h


Modlitwa Chrystusowa lub Modlitwa Jezusowa  to modlitwa chrześcijańska polegająca na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezusa Chrystusa w formule modlitewnej „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznym” (lub zbliżonej treściowo). W związku z powtarzaniem tej jednej formuły, modlitwa Jezusowa jest traktowana jako medytacja chrześcijańska. Modlitwa Jezusowa jest modlitwą cenioną i popieraną szczególnie w kościołach wschodnich, prawosławnych.„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznym"