Anioł Pański

 

Anioł Pański
Anioł Pański

ANIOŁ PAŃSKI modlitwa mówiona. Anioł Pański modlitwa codzienna (do nauczenia, na religię)


Anioł Pański to codzienna modlitwa mówiona najczęściej w samo południe. Dzisiejsza wersja to najłatwiejsza, szybka modlitwa - Anioł Pański do nauczenia na religię i nie tylko.


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Módl się za nami , święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za    zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.