Posty

Modlitwa w depresji, nerwicy i lęku

Modlitwa za egzamin dziecka (córki lub syna)

Modlitwa za dzieci utracone (modlitwa po poronieniu)

Modlitwa za chorych i cierpiących

Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty

Modlitwa za chorego męża

Modlitwa za babcię

Modlitwa o pracę dla córki lub syna

Modlitwa za chorego wnuka