Koronka do łez Matki Bożej

 

Koronka do łez Matki Bożej
Koronka do łez Matki Bożej

KORONKA DO ŁEZ MATKI BOŻEJ. Koronka do łez Matki Boskiej. Koronka do krwawych łez Maryi


Koronka do łez Matki Bożej to piękna i potężna modlitwa do Najświętszej Panienki. Koronka do łez Matki boskiej (krwawych łez Maryi) pomaga zbliżyć się do Pana Boga za pośrednictwem Matki naszego Zbawiciela. Odmawiamy ją przy pomocy specjalnego różańca składającego się z 7 części po 7 koralików każda (cyfra 7 przypomina o 7 boleściach Maryi). Koronkę do N.M.P. do Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 rKoronka do łez Matki Bożej:
O Jezu, przybity do Krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie:

(3x) O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen.

Źródło: książka ,,Koronka do krwawych łez Matki Bożej z różańcem"