Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią świętą

 

Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią świętą
Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią świętą

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO PRZED SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ. Modlitwa przed spowiedzią dla dorosłych


Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią świętą, czyli modlitwa przed spowiedzią dla dorosłych to piękna i skuteczna modlitwa, bardzo przydatna jeszcze przed przygotowaniem rachunku sumienia i wyznaniem grzechów kapłanowi. Pozwala oczyścić umysł i serce przed ważnym wydarzeniem odpuszczenia grzechów.

Panie Boże, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, jestem tak słaby i tak bardzo codziennie Cię zawodzę. Szczerze pragnę poprawy.
 Duchu Święty przyjdź! Przyjdź i napełń mnie mądrością, rozumem i umiejętnością, bym potrafił przypomnieć sobie i szczerze wyznać swoje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Daj mi dar pobożności i bojaźni Bożej, aby niczego nie zataić i abym potrafił wypełnić zadaną mi pokutę, wynagrodzić za grzechy, których się dopuściłem. Odmień moje serce, ulecz wszystkie moje rany zadane grzechami, obmyj mnie z nich, obdarz mnie nowym życiem i miłością. Amen.