Modlitwa matki oczekującej dziecka

 

Modlitwa matki oczekującej dziecka
Modlitwa matki oczekującej dziecka

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA. Modlitwa mamy w ciąży. Modlitwa za dziecko poczęte


Modlitwa matki oczekującej dziecka, czyli modlitwa za dziecko poczęte, to piękna modlitwa codzienna do prywatnego odmawiana w stanie błogosławionym. Modlitwa mamy w ciąży napełnia wiarą, nadzieją, miłością i siłą tak ważną w tym świętym czasie. Modlitwa ciężarnej o zdrowie dziecko pozwala przygotować się duchowo do wypełnienia kobiecego powołania tu na ziemi.


Panie Boże, Dawco życia, Najwspanialszy Stwórco! Uwielbiam Cię za to, że pozwoliłeś mi być matką. Tak bardzo dziękuję za maleńkie życie, które noszę pod sercem - to najpiękniejszy owoc miłości, jakim mogłeś mnie obdarować. Dziękuję, że dałeś mi być narzędziem do okazania Twojej miłości.
Najlepszy Ojcze, wiem, że wszystko możesz, że trzymasz nas  w swoich dobrych dłoniach. Ja nie wiem jeszcze, jak wygląda moje dziecko, ale Ty znasz je dobrze od wieków. Ja nie słyszę jeszcze bicia jego serca, ale Ty słyszysz je bez przeszkód. Powierzam Ci dziś całą siebie i moje nienarodzone dzieciątko - proszę, obdarz moje dziecko jak najlepszym zdrowiem, daj by jak najlepiej rozwijało się pod moim sercem, proszę, by przyszło na świat bez komplikacji i przez cały czas czuło naszą wielką miłość. Oddal od niego wszelkie zagrożenia.
Boże, ofiaruję Ci dziś wszystkie moje matczyne troski i zmartwienia, moje życzenia względem naszej rodziny, wszelkie myśli, które mnie nachodzą w związku ze stanem błogosławionym. Uświęć nasze oczekiwanie. 
Proszę, obdarz mnie czystym sercem, szczodrym, miłosiernym i silnym. Daj mi odwagę, bym mężnie znosiła wszelkie niedogodności ciąży, daj siłę, by moja ciąża skończyła się szczęśliwym rozwiązaniem. Proszę, pozwól mi być jak najlepszą matką na wzór Najświętszej Maryi Panny, abym mogła wychować moje dziecko zgodnie z nauką Ewangelii. Amen