Modlitwa o dobrą śmierć dla siebie

 

Modlitwa o dobrą śmierć dla siebie
Modlitwa o dobrą śmierć dla siebie

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ DLA SIEBIE. Modlitwa o śmierć szczęśliwą. Modlitwa o spokojną śmierć


MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ DLA SIEBIE (modlitwa o spokojne odejście) to piękna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania przez osoby w każdym wieku. Modlitwa o śmierć szczęśliwą jest bardzo dobrą praktyką, odmawiana regularnie przygotowuje na spotkanie z Panem, umacnia w wierze, buduje zaufanie w Boski plan dla każdego z nas.


Panie, Dawco Życia i Śmierci! Dziękuję Ci za moje życie, za wszystkie dobre chwile, które przeżyłam, wszystkie chwile radości, wszystkich moich bliskich, których tak bardzo kocham. Dziękuję Ci za wszystko, czego mogłam doświadczyć. Codziennie dajesz mi tak wiele.
Boże, wierzę, że dla każdego z nas masz odwieczny plan, Ty wszystko wiesz - tylko ty wiesz, kiedy zabierzesz mnie do siebie. Proszę, Panie, nie pozwól mi umrzeć w stanie ciężkiego grzechu, nie pozwól, bym w tym momencie była daleka od Ciebie. Proszę, bym zawsze była dobrze przygotowana na spotkanie Ciebie.
Proszę Panie, daj, by ta chwila była pełna Twojej łaski, pokoju i miłosierdzia. Daj, bym wyraźnie czuła Twą obecność i Twoją wielką miłość. Daj, bym potrafiła kochać Cię wtedy tak mocno, jak nigdy wcześniej.
Proszę Panie, ulituj się nade mną i wybacz wszystkie moje grzechy. Tak wiele nagrzeszyłam w swoim życiu i tak bardzo codziennie Cię zawodzę. Wybacz mi wszystkie chwile słabości, Ty wiesz, że się staram. Proszę, czuwaj nade mną, ześlij dobrych aniołów, by pomogli mi mężnie znieść moje ostatnie chwile tutaj, wtedy kiedy nadejdzie mój czas. Proszę, miej w opiece moich bliskich, czuwaj wtedy przy nich, napełń nadzieją i wiarą. Daj, by moja śmierć przysłużyła się Twojej chwale. Amen.