Modlitwa o nawrócenie grzeszników

 

Modlitwa o nawrócenie grzeszników
Modlitwa o nawrócenie grzeszników

MODLITWA ZA GRZESZNIKÓW, ABY SIĘ NAWRÓCILI. Modlitwa o nawrócenie grzeszników (kogoś)


MODLITWA ZA GRZESZNIKÓW, ABY SIĘ NAWRÓCILI to piękna, codzienna modlitwa o nawrócenie kogoś znajomego lub z rodziny (np. męża, syna, dziecka) lub ogólna modlitwa za grzechy. Modlitwa o nawrócenie grzeszników, pomaga kształcić umiejętność wybaczenia i miłosierdzia względem bliskich i zaufania Bogu Ojcu.



Panie Boże, Miłosierny Ojcze! Dziękuję Ci za codzienne przejawy Twej dobroci, za to, że codziennie opiekujesz się każdym z nas i patrzysz na każdego z nas z miłością. 
Proszę Cię, Ojcze Niebieski, ulituj się nad wszystkimi Twymi dziećmi, które żyją w stanie grzechu. Zważ, że postępują w ten sposób, bo myślą, że nie potrafią inaczej. wybacz, że ulegli pokusom tego świata, że w porę nie oddali się od niebezpieczeństwa Złego, że postanowili zapomnieć o Tobie i Twoich przykazaniach. Proszę, obdarz wszystkich grzeszników darami Ducha Świętego: mądrością, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Daj, by dzięki nim potrafili Ci zaufać, znaleźć do Ciebie drogę na przekór wszystkim grzechom, w jakie są uwikłani. Pozwól im zrozumieć, że ich serca mogą znów być czyste, ze znów mogą być dobrzy i piękni, zgodnie z Twoim wspaniałym planem dla każdego z nas.
Dobry Ojcze! Pozwól mi codziennie jak najlepiej świadczyć o Twojej chwale. Obdarz mnie empatią, czułością i miłosierdziem. Daj, bym w każdym grzeszniku potrafił zobaczyć Twoje umiłowane dziecko, bym potrafiła wybaczyć, nie chować urazy, nie oceniać nikogo pochopnie. W intencji wszystkich zatwardziałych grzeszników na tym świecie ofiaruję Ci wszystkie moje codzienne trudy, smutki, bóle i cierpienia. Dziś przebaczam wszystkim tym, którzy kiedykolwiek w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili. Wybaczam całe zło, którego doświadczyłam od grzesznych ludzi. Proszę, daj nam wszystkim spotkać się w Królestwie Bożym. Amen.