Modlitwa o ochronę rodziny do Krwi Chrystusa

 

Modlitwa o ochronę rodziny do Krwi Chrystusa
Modlitwa o ochronę rodziny do Krwi Chrystusa

MODLITWA O OCHRONĘ RODZINY DO KRWI CHRYSTUSA. Modlitwa o opiekę dla rodziny. Modlitwa za rodzinę

MODLITWA O OCHRONĘ RODZINY DO KRWI CHRYSTUSA  to piękna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania. Modlitwa o opiekę dla rodziny zawierza wszystkich bliskich Jezusowi Chrystusowi, umacnia w wierze, przypomina o chrześcijański  powołaniu i roli rodziny.Panie Jezu Chryste! Przepraszam, że musiałeś tyle przecierpieć za nasze grzechy, przeszedłeś mękę biczowania, cierniem ukoronowanie, Drogę Krzyżową i śmierć na krzyżu. Wierzę w moc Twojej zbawczej krwi, wierzę, że odkupiłeś nasze grzechy, całe zło tego świata. Wierzę, że jesteś naszym Zbawicielem. Tak bardzo Ci dziękuję.
Panie Jezu, przez wzgląd na Twą Krew przelaną na krzyżu, błagam miej w opiece moją rodzinę. Daj, by Twoja cudowna krew zmyła wszystkie złe czyny popełnione w naszej rodzinie, wszystkie złe słowa wypowiedziane do siebie, wszystkie konflikty i nieporozumienia. Ulecz rany, słabości, oświeć umysły. Odnów nasze serca.
Krwi Chrystusa, proszę obmyj każde miejsce w naszym domu rodzinnym, uświęć naszą rodzinę, nasz dom, wszystkie nasze dzienne sprawy. Spraw, byśmy byli bezpieczni, spraw, by  w naszej rodzinie nigdy nie stało się nieszczęście, by nigdy nikomu nie przytrafiło się nic złego, na ciele i na duszy. 
Krwi Chrystusa opiekuj się każdym członkiem naszej rodziny, od najmłodszych do najstarszych. Uchroń nas od wszelkiego zła w tym świecie: chorób, głodu, wojen, nieszczęśliwych wypadków, zwątpienia i niewiary. Nie pozwól, byśmy kiedykolwiek ulegli podszeptom Złego.
Krwi Chrystusa, umacniaj naszą rodzinę w wierze, nie pozwól byśmy kiedykolwiek zapomnieli o naukach Ewangelii, byśmy zawsze umieli żyć Słowem Bożym i głosić je nie tylko słowem, ale i czynem.
Panie Jezu, przez wzgląd na Twą zbawczą krew, chroń wszystkich moich bliskich, których tak bardzo kocham. Błagam, czuwaj przy nas w dobrych i złych chwilach. Amen