Modlitwa o uzdrowienie psychiki

 

Modlitwa o uzdrowienie psychiki
Modlitwa o uzdrowienie psychiki

MODLITWA O UZDROWIENIE PSYCHIKI. Modlitwa o uzdrowienie z choroby psychicznej, depresji


MODLITWA O UZDROWIENIE PSYCHIKI to modlitwa codzienna przeznaczona do codziennego odmawiania przez osoby cierpiące na zaburzenia natury psychicznej, Modlitwa o uzdrowienie z choroby psychicznej pomaga zaufać Bożemu miłosierdziu, nieść krzyż choroby i uwierzyć w Jego boski plan. Może to być modlitwa o uwolnienie od lęków, modlitwa o uzdrowienie z depresji, modlitwa o uzdrowienie zranień psychicznych,  traum lub innych poważnych schorzeń psychicznych.Panie Boże, mój Stwórco! Dziękuję Ci za dar życia, którym mnie obdarzyłeś. Ty wszystko stwarzasz i wszystko wiesz. Wiesz, jaki krzyż nosze codziennie, wiesz jakim ciężarem jest dla mnie moja choroba psychiczna. Wiesz, jak trudno mi normalnie funkcjonować i cieszyć się z tego, co mi dałeś. Wybacz, ze czasami przez moją chorobę widzę całe piękno stworzenia  kompletnie zniekształcone. Wybacz, że trudno mi być wdzięcznym, trudno mi okazywać miłość najbliższym, trudno mi się radować, być takim, jakim chcę być. Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczny za wielki dar zdrowia i życia. 
Proszę, ześlij Ducha Świętego, by obdarzył mnie rozumem i męstwem, bym godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności. Duchu Święty przyjdź i obdarz mnie jasnością umysłu i umiejętnością radzenia sobie z gwałtownymi emocjami, których doświadczam. Wlej radość w moje serce, odnów mnie całego.
Panie Jezu, to Ty potrafiłeś wyrzucać złe duchy, uzdrawiałeś chorych i wskrzesiłeś Łazarza. zlituj się również nade mną, napraw moje życie, tak bardzo potrzebuję Twojego wsparcia. 
Boże, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę, uwolnij mnie od tej choroby. Tak bardzo chciałbym tyle zrobić tu na ziemi, mieć siłę chwalić Ciebie, kochać innych, czynić dobro i radować się wszystkim, co piękne na tym świecie. Ufam w Twoją łaskę, moc i opiekę nade mną. Wiem, że uzdrowisz mnie, jeśli nie będzie to przeszkodą dla mojego życia wiecznego. Wiem, że przygotowałeś dla mnie swój plan - czasami go nie rozumiem, czasami trudno mi się z nim zgodzić, ale bardzo pragnę codziennie utwierdzać się w poczuciu, że jesteś przy mnie i nie pozwolisz mnie skrzywdzić. Wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem, że tylko Ty potrafisz uzdrowić mój umysł. Błagam, Przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, uwolnij mnie od psychicznego bólu, uzdrów wszystko, co we mnie chore. Obmyj mnie z moich grzechów. Daj, by moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen