Modlitwa o uzdrowienie z choroby bliskiej osoby

 

Modlitwa o uzdrowienie z choroby bliskiej osoby
Modlitwa o uzdrowienie z choroby bliskiej osoby

MODLITWA O UZDROWIENIE Z CHOROBY BLISKIEJ OSOBY. Modlitwa za chorego


Modlitwa o uzdrowienie z choroby bliskiej osoby to piękna i potężna modlitwa codzienna do prywatnego odmawiania w trudnej sytuacji. Modlitwa za chorego pomaga ulżyć w cierpieniu bliskimi i choremu. Może to być modlitwa za chorego syna, wnuka, za chorego na  raka lub za każdą inną bliską osobę chorującą na każdą inną chorobę. Modlitwa za chorych i cierpiących pomaga zaufać Bożemu miłosierdziu, uwierzyć w Jego wielki plan dla nasz wszystkich.


Panie Boże, mój Stwórco! Dziękuję Ci za dar życia, którym obdarzyłeś mnie i moich najbliższych, dziękuję Ci za życie wszystkich, których tak bardzo kocham. Ty wszystko wiesz, rozumiesz jakim ciężarem jest dla mnie choroba tej bliskiej mi osoby, której problem noszę teraz w sercu. Wiesz, jak trudno jest jej normalnie funkcjonować i cieszyć się z  życia. Jej życie naznaczone jest cierpieniem, zmartwieniami i smutkiem. To tak bardzo mnie rani. 
Proszę, aby Duch Święty obdarzył  mojego chorego bliskiego rozumem i męstwem, by godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża. Duchu Święty, przyjdź, napełń mnie mądrością, bym jak najlepiej potrafił towarzyszyć i wspierać mojego bliskiego w tym ciężkim doświadczeniu. Daj, bym potrafił świadczyć i upewniać go o miłości i wielkim miłosierdziu naszego Stwórcy.
Panie Boże, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę, uwolnij od  choroby bliską mi osobę. Tak bardzo chciałbym mu pomóc, ale po ludzku czasem brakuje mu sił.   Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczny za wielki dar zdrowia i życia, wybacz, że nie zawsze byłem miłosierny. W intencji mojego chorego bliskiego, wybaczam dziś wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, błogosławię im. W intencji jego uzdrowienia, ofiaruję wszystkie wyrządzone mi kiedyś krzywdy, wszystkie łzy i smutek, jakiego doświadczyłem.
 Ufam w Twoją łaskę, moc i opiekę nad nami wszystkimi. Wiem, że uzdrowisz bliską mi osobę, jeśli nie będzie to przeszkodą dla jej życia wiecznego. Wiem, że przygotowałeś dla nas wszystkich swój plan - czasami go nie rozumiem,, ale bardzo pragnę codziennie utwierdzać się w poczuciu, że jesteś przy moim chorym bliskim, widzisz jego ból i nie pozwolisz go skrzywdzić.  Wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Błagam, Przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez łzy jego Najświętszej Matki, uwolnij tę osobę od bólu, uzdrów wszystkie chore tkanki jego ciała ,wszystkie chore komórki i narządy. 
Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś trędowatych i wskrzesiłeś Łazarza, proszę ulżyj mojemu bliskiemu w bólu, zmiłuj się nad również nad nim. Daj, by jego odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale i by mógł dalej służyć Tobie i bliźnim w zdrowiu duszy i ciała. Amen