Modlitwa o uzdrowienie z choroby nowotworowej

 

Modlitwa o uzdrowienie z choroby nowotworowej
Modlitwa o uzdrowienie z choroby nowotworowej

MODLITWA O UZDROWIENIE Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Modlitwa o uzdrowienia z raka


Modlitwa o uzdrowienie z choroby nowotworowej (modlitwa o uzdrowienie z raka) to piękna codzienna modlitwa o zdrowie dla siebie. Modlitwa chorego o cud uzdrowienia ma wielką moc - napełnia nadzieją, wiarą i ufnością W Boże błogosławieństwo.Panie Boże, mój Stwórco! Dziękuję Ci za dar życia, którym mnie obdarzyłeś. Dziękuję za całe piękno stworzenia, które mogę codziennie doświadczać. Ty wszystko stwarzasz i wszystko wiesz. Wiesz, jakim ciężarem jest dla mnie moja choroba nowotworowa. Wiesz, jak trudno mi normalnie funkcjonować i cieszyć się z tego, co mi dałeś. Wybacz, ze przez moją chorobę trudno mi być wdzięcznym, trudno mi okazywać miłość najbliższym. Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczny za wielki dar zdrowia i życia. 
Proszę, ześlij Ducha Świętego, by obdarzył mnie rozumem i męstwem, bym godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności związane z nowotworem. Daj, by Duch Święty nie pozwolił mi poddać się chorobie, by codziennie dodawał mi otuchy i siły do walki. Błagam, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, daj mi waleczne serce i odwagę, potrzebną do zmierzenia się z przeciwnikiem w moim ciele. Pozwól mi uwierzyć, że wyzdrowieję i uświęcać się w walce o zdrowie. Bądź przy moich najbliższych wtedy, gdy najbardziej Cię potrzebują, opiekuj się nimi wtedy, gdy mnie brakuje siły. 
Boże, błagam Cię również za wstawiennictwem Świętego Peregryna, patrona chorych na raka, uwolnij mnie od tej choroby, która stała się moim krzyżem. Daj, by Św. Peregryn czuwał nade mną w trakcie wszystkich zabiegów i operacji, które muszę przejść.  Daj, by czuwał nad wszystkimi lekarzami i pielęgniarkami, którzy będą się mną zajmować. Błogosław ich pracy, pozwól im pomóc mi  w odzyskaniu zdrowia. Tak bardzo chciałbym jeszcze tyle zrobić tu na ziemi, mieć siłę chwalić Ciebie, kochać innych, czynić dobro i radować się wszystkim, co piękne na tym świecie. Ufam w Twoją łaskę, moc i opiekę nade mną. Wiem, że uzdrowisz mnie, jeśli nie będzie to przeszkodą dla mojego życia wiecznego. Wiem, że przygotowałeś dla mnie swój plan - czasami go nie rozumiem, czasami trudno mi się z nim zgodzić, ale bardzo pragnę codziennie utwierdzać się w poczuciu, że jesteś przy mnie i nie pozwolisz mnie skrzywdzić. Wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. 
Błagam, Przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, najlepszego uzdrowiciela, uwolnij mnie od bólu, uzdrów wszystkie chore tkanki mojego ciała , moją chorą krew i kości.  Usuń wszystkie komórki nowotworowe i guzy. Nie pozwól, by nowotwór rozprzestrzeniał się po moim ciele, który ma być świątynią Ducha Świętego. 
Obmyj mnie z moich grzechów i odnów moje serce. Daj, by moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen