Modlitwa o uzdrowienie z choroby

 

Modlitwa o uzdrowienie z choroby
Modlitwa o uzdrowienie z choroby

MODLITWA O UZDROWIENIE Z CHOROBY. Modlitwa o zdrowie. Modlitwa chorego o cud uzdrowienia


Modlitwa o uzdrowienie z choroby nowotworowej (raka) lub innej ciężkiej choroby to piękna codzienna modlitwa o zdrowie dla siebie. Modlitwa chorego o cud uzdrowienia ma wielką moc - napełnia nadzieją, wiarą i ufnością W Boże błogosławieństwo.


Panie Boże, mój Stwórco! Dziękuję Ci za dar życia, którym mnie obdarzyłeś. Dziękuję za całe piękno stworzenia, które mogę codziennie doświadczać. Ty wszystko stwarzasz i wszystko wiesz. Wiesz, jakim ciężarem jest dla mnie moja choroba. Wiesz, jak trudno mi normalnie funkcjonować i cieszyć się z tego, co mi dałeś. Wybacz, ze przez moją chorobę trudno mi być wdzięcznym, trudno mi okazywać miłość najbliższym, trudno mi się radować, być takim, jakim chcę być. Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczny za wielki dar zdrowia i życia. 
Proszę, ześlij Ducha Świętego, by obdarzył mnie rozumem i męstwem, bym godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności.
Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę, uwolnij mnie od tej choroby. Tak bardzo chciałbym jeszcze tyle zrobić tu na ziemi, mieć siłę chwalić Ciebie, kochać innych, czynić dobro i radować się wszystkim, co piękne na tym świecie. Ufam w Twoją łaskę, moc i opiekę nade mną. Wiem, że uzdrowisz mnie, jeśli nie będzie to przeszkodą dla mojego życia wiecznego. Wiem, że przygotowałeś dla mnie swój plan - czasami go nie rozumiem, czasami trudno mi się z nim zgodzić, ale bardzo pragnę codziennie utwierdzać się w poczuciu, że jesteś przy mnie i nie pozwolisz mnie skrzywdzić. Wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Błagam, Przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, uwolnij mnie od bólu, uzdrów wszystkie chore tkanki mojego ciała ,wszystkie chore komórki i narządy. Obmyj mnie z moich grzechów i odnów moje serce. Daj, by moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen