Modlitwa za dusze czyśćcowe

 

Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa za dusze czyśćcowe

MODLITWA ZA DUSZE CZYŚĆCOWE. Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące na każdy dzień


Modlitwa za dusze czyśćcowe to piękna, codzienna modlitwa do prywatnego odmawiana, Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące na każdy dzień przypomina o naszych obowiązkach względem zmarłych oraz o celu naszego ziemskiego podróżowania.

 
Panie Boże, Sprawiedliwy Sędzio! Za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, proszę, ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Wejrzyj na ich błagania i cierpienie, na tęsknotę do Serca Jezusowego. 
Przez wgląd na cierpienie Naszego Pana Jezusa Chrystusa, proszę, miej miłosierdzie dla licznych grzechów, które popełniły tu na ziemi, obmyj te dusze z wszystkiego zła, które je plami i które muszą odpokutować. Obdarz Ojcowską opieką i miłością. Wzrusz się ich bólem. Pamiętaj o wszystkich biednych duszach, o których nikt już nie pamięta i za które nikt się już nie modli. W ich intencji składam Ci dziś w ofierze akt wybaczenia - wybaczam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Życzę im wszystkiego co dobre i wyrzekam się złości. 
Proszę, wybacz wszystkim grzeszników w czyśćcu i wszystkim grzesznikom tu, na ziemi. Wybacz wszystkim tym, którzy dziś mają umrzeć. 
Daj, byśmy my wszyscy, Dzieci Boże, mogli dostąpić Twojego Królestwa i głosić Twoją chwałę na wieki wieków. Amen.