Modlitwa za grzech ciężki

 

Modlitwa za grzech ciężki
Modlitwa za grzech ciężki

MODLITWA ZA GRZECH CIĘŻKI. Modlitwa przebłagalna za grzechy. Modlitwa za grzechy


MODLITWA ZA GRZECH CIĘŻKI to piękna i skuteczna modlitwa przebłagalna za grzechy, którą najlepiej odmówić najszybciej po popełnieniu grzechu. Może to być modlitwa przed rachunkiem sumienia lub modlitwa przed spowiedzią. Modlitwa za grzechy, czyli modlitwa o wybaczenie, uprasza łaskę i miłosierdzie Pana Boga, pozwala lepiej zrozumieć naturę grzechu i konieczność poprawy.


Panie Boże, Mój Ojcze! Wybacz mi, bo zgrzeszyłam. Jestem taka słaba i tak bardzo codziennie Cię zawodzę. Panie, Ty wiesz wszystko - wiesz, ze bardzo chcę przestać grzeszyć, tak bardzo pragnę wyrwać się z tego grzechu, który mną zawładnął. Wybacz, że tak często upadam, tak często nie potrafię sobie poradzić i ulegam podszeptom złego.
Panie Jezu, ukrzyżowany za nasze grzechy, ukrzyżowany również za moje grzechy i za ten mój konkretny grzech, którego tak bardzo żałuję. Wybacz, proszę, że zadałam Ci ból po raz kolejny. Pamiętaj, ze kocham Cię nawet wtedy, gdy tego nie okazuję. 
Proszę Panie! Miej nade mną miłosierdzie, odnów moje serce, napełń je swą miłością i wybaczeniem. Ulituj się nade mną, bo sama nie wiem co czynię. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Proszę, ześlij Ducha Świętego, by nauczył mnie jak najlepiej odróżniać dobro od zła i przeciwstawiać się pokusom. Daj mi siłę, bym jak najlepiej świadczyła o swej wierze nie tylko słowem, ale i czynem. Czuwaj nade mną i trzymaj w swych dobrych dłoniach. Nie pozwól mi więcej zrobić tego błędu. Daj, bym potrafiła jak najprędzej przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania i szczerze wyznać swoje grzechy. Ulecz wszystkie moje rany zadane grzechami, obmyj mnie z nich, obdarz mnie nowym życiem i miłością. Amen.