Modlitwa za niewierzących

 

Modlitwa za niewierzących
Modlitwa za niewierzących

MODLITWA ZA NIEWIERZĄCYCH. Modlitwa o wiarę dla kogoś. Modlitwa za ateistę


Modlitwa za niewierzących to pomocna modlitwa codzienna przeznaczona do odmawiania prywatnego. Modlitwa o wiarę dla kogoś może być odmawiana w intencji bliskich lub w ogólnej intencji za ateistów.


Panie Boże! Dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziękuję Ci, ze mogłam Cię poznać, że codziennie Cię poznaję i staram się być jak najbliżej Ciebie. Dziękuję Ci za to, że objawiłeś mi, czym jest wiara i że mogę codziennie czerpać z niej siłę.
Proszę Panie, odnów serca wszystkich niewierzących. Daj, by oni również potrafili znaleźć do Ciebie drogę, poznać Cię, zobaczyć Twoją wielką miłość, dobroć i potęgę. Proszę, otwórz ich umysły, otwórz oczy i uszy na całe piękno tego świata, które jest dowodem Twego istnienia. Proszę, by w ich życiu znalazła się chwila, w której zbliżą się do Ciebie. 
Proszę Boże, daj, by wszyscy niewierzący potrafili dostrzec piękno i prawdę Ewangelii. Wybacz ich wszystkie grzechy.
Proszę Panie, wybacz również nam, wierzącym, wszystkie chwile gniewu i frustracji względem naszych niewierzących braci i sióstr. Wybacz wszystkie te chwile, kiedy swoim postępowaniem nie dawaliśmy przykładu chrześcijańskiej miłości, wybacz wszystkie te zachowania, które mogły doprowadzić innych do utraty wiary. Pomóż nam Panie jak najlepiej świadczyć swoim życiem o naszej wierze, daj by ono było dowodem Twojej wielkości.
Dobry Ojcze, pomóż nam wierzącym i niewierzącym odnaleźć wspólną drogę porozumienia. Daj, byśmy zawsze potrafili odnosić się do siebie z szacunkiem, empatią i miłosierdziem, Daj, byśmy burzyli mury, budowali dobre relacje mimo różnic i zawsze dążyli do zgody. Proszę, pomóż nam wszystkim, byśmy mogli znaleźć się kiedyś w Królestwie Bożym. Amen