Modlitwa za rodzinę do Matki Bożej

 

Modlitwa za rodzinę do Matki Bożej
Modlitwa za rodzinę do Matki Bożej

MODLITWA ZA RODZINĘ DO MATKI BOŻEJ. Codzienna modlitwa za rodziny (w kryzysie lub nie)


MODLITWA ZA RODZINĘ DO MATKI BOŻEJ to piękna codzienna modlitwa za rodziny w kryzysie (lub nie - może to być ogólna modlitwa powierzająca rodzinę Maryi).Panie Boże! Dziękuję Ci za wielki dar, jakim jest moja rodzina. Dziękuję Ci za wszystkich członków naszej rodziny. Dziękuję Ci za te wszystkie dni, kiedy byliśmy razem szczęśliwi, te wszystkie wspólne chwile radości i dumy. Dałeś mi tak wiele i tak bardzo codziennie dbasz o nas wszystkich.
Matko Boża, Najlepsza Matko! Proszę Cię dziś o błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Proszę, obdarz nas wszystkim dobrym zdrowiem. Zadbaj, by nikogo z nas nie spotkało żadne nieszczęście, byśmy byli bezpieczni w dobrych dłoniach Boga Ojca. Przez wzgląd na opiekę, jaką roztaczałaś nad swoim Umiłowanym Synem, proszę, opiekuj się nami wszystkimi - zarówno tymi najmłodszymi jak i najstarszymi. Daj, byśmy my starsi, byli jak najlepszym przykładem dla dzieci i młodzieży w naszej rodzinie, by dzięki nam dowiedzieli się czym jest Wiara, Prawda i Dobro.
Matko Boża, nie pozwól nam nigdy oddalić się od wiary, nie pozwól nam zwątpić w Ewangelię, nie pozwól, byśmy uwikłali się w ciężkie grzechy. W dzisiejszych czasach na rodziny czeka wiele niebezpieczeństw i pokus. Daj nam odwagę i siły, byśmy umieli im się przeciwstawiać, dzielnie znosić trudności i codziennie świadczyć o swojej wierze nie tylko słowem, ale i czynem. Pozwól nam codziennie wspólnie się uświęcać i świadczyć swą postawą o świętości rodziny. Daj, byśmy wszyscy spotkali się w Królestwie Bożym. Amen.