Modlitwa za wnuki

 

Modlitwa za wnuki
Modlitwa za wnuki

MODLITWA ZA WNUKI (wnuka, wnuczkę). Modlitwa babci za wnuki. Modlitwa do świętej Anny


Modlitwa za wnuki to piękna, codzienna modlitwa babci za wnuczki. Może to być modlitwa za wnuczkę lub modlitwa za wnuka. Codzienna modlitwa do św Anny jest bardzo pomocna w wychowywaniu dzieci i wnuków zgodnie z duchem Ewangelii. Święta Anna wstawia się za rodzicami i dziadkami w Niebie jako patronka rodzin, matek i babć.Panie Boże ! Dziękuję Ci za cudowny dar bycia matką i babcią. Dziękuję Ci za cudowny owoc miłości, jakim są nasze dzieci i wnuki. Dziękuję Ci za wszystkie chwile radości, jakich mogłam doświadczyć jako mama i babcia. Za wstawiennictwem św. Anny - matki Najświętszej Maryi Panny i Babci naszego Zbawiciela, proszę, aby moje wnuki zostały wychowane i żyły zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Błagam, uchroń je od wszystkiego co złe, zachowaj w zdrowiu i szczęściu, nie pozwól, by oddaliły się od Ciebie. Strzeż ich życia. Naucz pokonywać trudności i przeciwstawiać się złemu.
Św. Anno, czuwaj przy moich wnukach. Otaczaj je opieką i troską, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy nie mogę być przy nich lub gdy brakuje mi siły - sama jestem słaba i nie ze wszystkim potrafię sobie poradzić. W dzisiejszym świecie na moje dzieci i wnuki czyha tyle niebezpieczeństw. Proszę, daj mi jasność umysłu, siły i energię do tego, by codziennie być wsparciem dla moich dzieci i wnuków. Pozwól, bym potrafiła służyć im dobrą radą, dobrym słowem, bym zawsze potrafiła okazać im jak najwięcej miłości.  Wiem, że na mnie jako babci ciąży duża odpowiedzialność - moim zadaniem jest nieustanne dawanie świadectwa moim wnukom o tym, jak wielkie są dzieła Pana Boga. Ufam jednak, że za Twoim wstawiennictwem będę się stawać coraz lepszą babcią. 
Św. Anno, przez Twą miłość do Najświętszej Rodziny z Nazaretu, błagam, wspieraj nas babcie i dziadków, abyśmy umieli być dobrym przykładem dla naszych dzieci i wnuków, podtrzymuj w nas ducha wiary, abyśmy potrafili codziennie przekazywać im prawdę i  wychować je zgodnie z wolą Najwyższego, tak abyśmy wszyscy osiągnęli Królestwo Boże. Amen