Modlitwa za wrogów i nieprzyjaciół

 

Modlitwa za wrogów i nieprzyjaciół
Modlitwa za wrogów i nieprzyjaciół

MODLITWA ZA WROGÓW I NIEPRZYJACIÓŁ. Modlitwa o wybaczenie innym i sobie


MODLITWA ZA WROGÓW I NIEPRZYJACIÓŁ to piękna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania. Modlitwa o wybaczenie innym i sobie pomaga w dążeniu do zgody, budowaniu miłości, empatii i miłosierdzia.


Panie Boże, mój Dobry Ojcze! Dziękuję Ci wszystkich dobrych ludzi, jakich spotkałem w swoim życiu, całe dobro i szczęście, jakie od nich otrzymałam. Dziękuję Ci również za chwile smutku, bo dzięki nim wiem, czym jest szczęście i potrafię je docenić.
Boże proszę Cię dziś za wszystkich tych, którzy przyczynili się do mego cierpienia. Proszę za wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Proszę za moich wrogów i nieprzyjaciół.
Proszę Panie, ulituj się nad mymi nieprzyjaciółmi. Wlej w nich chrześcijańską miłość, empatię i miłosierdzie. Proszę, ześlij na nich Ducha Świętego, wlej w nich wiarę, naucz odróżniać dobro od zła. Daj, by zrozumieli, jak wielką krzywdę potrafią wyrządzić innym, daj, by nawrócili się do Ciebie. Wybacz im zło, jakiego się dopuścili lub dopuszczają. Odnów ich serca i bądź dla nich miłosierny.
Panie proszę, weź z mego serca  żal, gniew i smutek spowodowany wyrządzoną mi krzywdą. Daj, bym nie poddawał się cierpieniom zadanym przez innych. Naucz mnie wybaczenia. Błagam, daj mi jak najwięcej wyrozumiałości, daj bym zawsze potrafiła pierwsza wyciągnąć rękę do zgody, pamiętając o nauce Ewangelii. Proszę, wybacz, że dopuściliśmy do tak trudnej sytuacji, pozwól mnie i moim wrogom zbliżyć się do siebie, zniszczyć wszelkie podziały i znów zobaczyć w sobie wzajemnie Dzieci Boże. Amen.