Modlitwa za zmarłego w rodzinie

 

Modlitwa za zmarłego w rodzinie
Modlitwa za zmarłego w rodzinie

MODLITWA ZA ZMARŁEGO W RODZINIE. Modlitwa za zmarłego o przyjęcie duszy. Modlitwa w żałobie


Modlitwa za zmarłego o przyjęcie duszy, czyli modlitwa w żałobie, to piękna modlitwa, która może być odmawiana codziennie po stracie bliskiej osoby. Może to być modlitwa za zmarłego męża, ojca, brata, syna, za zmarłą mamę, babcię, siostrę i córkę  lub inne zmarłe nam bliskie osoby - odmawiając modlitwę, miejmy te osoby w swojej pamięci.Boże, Panie Życia i Śmierci! Dziękuję Ci za życie, którym obdarzyłeś osobę zmarłą w mojej rodzinie, dziękuję Ci za wszystkie dobre chwile z nią spędzone, za wszystkie wspólnie spędzone dni, wspólną radość i smutek. 
Odejście tej osoby bardzo mnie smuci, ale pokładam nadzieję w Twoim nieskończonym miłosierdziu. Wierzę w przyszłe zmartwychwstanie i w to, że znów się zobaczymy.  Proszę, pociesz mnie w cierpieniu, pomóż mi unieść ciężar po stracie tej osoby i obdarz ją Twoją łaską. Daj, by mój zmarły bliski doświadczył Twojej ojcowskiej dobroci, czułości i wybaczenia. Zmiłuj się nad jego duszą, obmyj go z wszelkich grzechów, jakie mógł popełnić tu na ziemi. Przyjmij go do społeczności Świętych, daj, by wstawiał się za nami w Niebie i zawsze był przy nas. W tej intencji ofiaruję Ci wszystkie moje doczesne smutki, ból i troski. 
Błogosław wszystkim, dotkniętych tragedią tej śmierci, trzymaj nas w swoich dobrych dłoniach i pozwól, abyśmy wszyscy byli dobrze przygotowani do stanięcia przed Twoim obliczem. Amen