Litania do świętego Franciszka z Asyżu

 

Litania do świętego Franciszka z Asyżu
Litania do świętego Franciszka z Asyżu

LITANIA DO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU. Litania do św. Franciszka. Modlitwa do św. Franciszka


Litania do św. Franciszka z Asyżu jest odmawiana przede wszystkim w kościołach związanych z zakonem franciszkańskim oraz w kościołach parafialnych, w których obecny jest szczególny kult tego świętego. Litania do św. Franciszka ma kilka wersji. Odmawia się ją zwyczajowo w czwartki.


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Święty Franciszku, miłośniku pokory,
Święty Franciszku, wzorze pokuty,
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Franciszku, miłośniku czystości,
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący,
Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów,
Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy,
Święty Franciszku, pogromco szatana,
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Franciszku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca,
świętego Franciszka, Kościół swój nową rodziną ubogacasz,
użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili,
a do niebieskich pragnienia nasze skierowali.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: ,,Nowenna i Litania do św. Franciszka z Asyżu"