Modlitwa o błogosławieństwo dla dzieci

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla dzieci
Modlitwa o błogosławieństwo dla dzieci

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DZIECI. Modlitwa za dzieci. Modlitwa za syna lub córkę


MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DZIECI  to piękna modlitwa za syna lub córkę przeznaczona do prywatnego odmawiania.  Codzienna modlitwa za dzieci dla matek i ojców powierza dzieci Bogu, oddaje je w Jego opiekę i buduje zaufanie w Jego miłosierdzie.


Panie Boże ! Dziękuję Ci za cudowny dar bycia matką. Dziękuję Ci za to, że mogłam założyć rodzinę i dzięki Tobie obdarzyć moje dzieci życiem. Tak bardzo dziękuję za każdy dzień z nimi spędzony, za każdą chwilę radości, wszystkie chwile macierzyńskiej dumy.
Błagam, Panie obdarz moje dzieci swym błogosławieństwem. Wyciągnij nad nimi swoją dobrą dłoń, chroń je i czuwaj, by nigdy nie spotkało ich nic złego. Uchroń od złych ludzi, złych słów, złych spojrzeń, nie pozwól, by doświadczyły cierpienia Proszę, zachowaj moje dzieci w zdrowiu i szczęściu, nie pozwól, by oddaliły się od Ciebie. Naucz pokonywać trudności i przeciwstawiać się Złemu. Strzeż ich życia, daj by było on jak najpiękniejsze, wypełnione Prawdą i Dobrem.
Proszę Dobry Ojcze, błogosław moim dzieciom codziennie, w każdej sekundzie ich życia. Pomagaj w codziennych obowiązkach, wspieraj, dodawaj siły i energii wtedy, gdy dopadnie je smutek. Daj, by Dobre Anioły pomagały im podnosić się  z upadków. Proszę Panie, pomóż moim dzieciom umacniać się w wierze, daj by ich serca były pełne wiary i miłości, by żyły Twoimi przykazaniami, by jak najlepiej wypełniały swoje chrześcijańskie powołanie, zmieniając ten świat na lepsze.
Błagam Panie, pozwól mi być jak najlepszą matką dla moich dzieci. Wybacz wszystkie błędy i grzechy, jakie mogłam popełnić jako matka. Dodaj mi siły, bym była dla moich dzieci jak najlepszym wsparciem i wzorem. Wspieraj mnie matkę i wszystkich innych rodziców, abyśmy umieli być dobrym przykładem dla naszych dzieci, podtrzymuj w nas ducha wiary, abyśmy potrafili codziennie przekazywać im prawdę, tak abyśmy wszyscy osiągnęli Królestwo Boże. Amen