Modlitwa o dary Ducha Świętego

 

Modlitwa o dary Ducha Świętego
Modlitwa o dary Ducha Świętego

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Modlitwa do Ducha Świętego


Modlitwa o dary Ducha Świętego to pomocna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania. Modlitwa do Ducha Świętego o 7 darów ma na celu przypomina, jakimi przymiotami powinien charakteryzować się każdy wierzący.


Panie Boże w Trójcy Jedyny! Dziękuję Ci za wszystko co dla mnie robisz, dziękuję za całe moje życie, wszystkich bliskich i wszystkie moje doświadczenia. Przepraszam, że nie zawsze wykazuję się prawdziwie chrześcijańską postawą, przepraszam, że codziennie Cię zawodzę. Proszę, ześlij na mnie Ducha Świętego, abym potrafiła jak najlepiej świadczyć o Twojej potędze i własnej wierze.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie mądrością, bym zawsze potrafiła odróżnić dobro od zła, dokonywać rozsądnych życiowych wyborów i przede wszystkim coraz bardziej dążyła do zgłębienia prawdziwej mądrości, jaką jest Bóg Ojciec.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie rozumem, bym jak najlepiej i najpełniej potrafiła rozumieć prawdy naszej Wiary, bym potrafiła te prawdy przełożyć na własne życie, bym żyła nimi na co dzień.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie darem rady, bym zawsze kierowała się do Ciebie, zwłaszcza w obliczu wszelkich pytań, wątpliwości i smutku. Pozwól, bym zawsze podejmowała roztropne decyzje, dobrze radziła innym i zawsze znajdowała wyjście z trudnej sytuacji.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie darem męstwa, bym godnie znosiła wszelkie przeciwności losu, bym dzielnie potrafiła walczyć ze złem w moim życiu, bym potrafiła podnosić się z upadków i by nigdy nie zabrakło mi odwagi, by świadczyć o tym, w co wierzę.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie darem umiejętności, bym w każdym momencie mojego życia potrafiła dostrzec Pana Boga wokół mnie, bym zawsze umiała go dostrzec w słabszych, chorych i potrzebujących, bym zawsze umiała wykazać się miłosierdziem względem swoich bliźnich.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie darem pobożności, bym zawsze znajdowała czas na modlitwę, Mszę Świętą, czytanie Pisma Świętego i zgłębianie istoty mojej wiary.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie darem bojaźni Bożej, bym nigdy nie zapominała, że Pan Bóg widzi i wie wszystko, bym zawsze czyniła jak najwięcej dobra i popełniała jak najmniej grzechów.
Proszę Panie, obdarz mnie wszystkimi darami Ducha Świętego, daj mi doskonalić się w swojej wierze i całym moim życiem świadczyć o Królestwie Bożym. Amen.