Modlitwa o jasność umysłu

 

Modlitwa o jasność umysłu
Modlitwa o jasność umysłu

MODLITWA O JASNOŚĆ UMYSŁU. Modlitwa o mądrość. Modlitwa o rozeznanie duchowe


Modlitwa o jasność umysłu (modlitwa o mądrość życiową) to pomocna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania. Modlitwa o rozeznanie duchowe do Ducha Świętego pomaga w kształtowaniu duchowej postawy, uczy jak ważne jest rozróżnianie dobra od zła.


Panie Boże! Dziękuję Ci za moje życie i za to, że obdarzyłeś mnie łaską wiary. Dziękuję, że mogę codziennie uczyć się Ciebie na nowo, poznawać Cię, dążyć do Ciebie i dzielić z Tobą wszystkie radości i troski.
Panie, Ty wiesz wszystko, tak dobrze znasz naturę ludzką i cały ten świat. Ty wszystko stworzyłeś. Wiesz i rozumiesz, jak łatwo jest pogubić się we współczesnym świecie, tak bardzo pogrążonym w grzechu, tak bardzo oddalonym od Ciebie. Proszę Panie, obdarz mnie jasnością umysłu, bym zawsze potrafiła odróżnić Dobro od Zła, bym nie pozwoliła by Zło niepostrzeżenie wkradło się w moje życie, bym ignorowała jego najmniejsze podszepty. Nie pozwól, bym podążała za światowymi pokusami, bym wpadła w pułapkę materializmu, by posiadanie stało się moim celem. Daj, bym zawsze pamiętała, że prawdziwym Skarbem jest to, co niewidoczne dla oczu, bym zawsze dążyła do Twojego Królestwa.
Proszę Panie, obdarz mnie mądrością, bym potrafiła odróżnić owce od wilków, bym potrafiła wybrać jak najlepszego duchowego przewodnika, bym nie dała się zwieść fałszywym prorokom. Nie pozwól, by moja wiara była przesiąknięta faryzejską pobożnością albo zabobonem, bym kiedykolwiek stała się bałwochwalcą. Daj, bym nie straciła z oczu tego, co naprawdę ważne w mojej wierze.
Proszę Panie, czuwaj przy mnie i pomagaj mi w kształtowaniu właściwej postawy, którą powinnam się wyróżniać jako chrześcijanka. Daj, bym potrafiła świadczyć o swojej wierze zarówno słowem jak i czynem. Amen