Modlitwa za nowy rok szkolny wnuków lub dzieci

 

Modlitwa za nowy rok szkolny wnuków lub dzieci
Modlitwa za nowy rok szkolny wnuków lub dzieci

MODLITWA ZA NOWY ROK SZKOLNY WNUKÓW LUB DZIECI. Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką


MODLITWA ZA NOWY ROK SZKOLNY WNUKÓW LUB DZIECI to pomocna, okazjonalna modlitwa do Ducha Świętego przed nauką, która może obyć odmawiana w intencji wnuków lub dzieci, rozpoczynających nowy rok szkolny.

Panie Boże! Dziękuję Ci za moje dzieci i wnuki, dziękuję Ci , że codziennie mogą poznawać ten świat przez naukę, zgłębiać wiedzę o świecie stworzonym przez Ciebie, rozwijać swoją kreatywność i odkrywać pasje. Dziękuję Ci za wszystko, co dla nich robisz.
Panie Boże, zaczyna się nowy rok szkolny, kolejny tak ważny dla moich wnuków. Proszę, czuwaj przy moich wnukach, by były bezpieczne w drodze do szkoły, w szkole i w drodze do domu. Pozwól, by szkoła była dla nich bezpiecznym miejscem, pełnym przyjaciół i nowych możliwości. 
Proszę, błogosław wszystkim nauczycielom i wychowawcom, by potrafili być dla dzieci i młodzieży wzorem, by kształtowali sumienia i otwierali umysły. Daj, by moje wnuki nie czuły się przytłoczone nadmiarem obowiązków, by zawsze chętnie się uczyły, aby zdobyta wiedza jeszcze bardziej przybliżała je do Ciebie.
Duchu Święty, przyjdź, rozjaśnij umysły moich wnuków , daj im przenikliwość rozumowania, pomóż pokonać wszelkie przeciwności. Obdarz ich wszystkimi Twymi darami: darem mądrości, rozumu i umiejętności, aby dzięki nim potrafili dać z siebie wszystko, dobrze zdać egzaminy i i sprawdziany, aby ich nauka wydała dobre owoce. Ucz ich wytrwałości, cierpliwości i determinacji, by dążyć do obranego celu.  Daj, aby dzięki zgromadzonej i zdobytej wiedzy, mogli coraz bardziej zgłębiać źródło mądrości jakim jest Pan. Amen