Różaniec dziadków za wnuki

 

Różaniec dziadków za wnuki
Różaniec dziadków za wnuki

RÓŻANIEC DZIADKÓW ZA WNUKI. Różaniec na niedzielę. Różaniec tajemnice chwalebne


RÓŻANIEC DZIADKÓW ZA WNUKI to cały różaniec na niedzielę lub inny dzień tygodnia przeznaczony do prywatnego odmawiania przez dziadków. Tajemnice chwalebne są tu połączone z intencją dziękczynną i błagalną za wnuki.

Ten różaniec odmawiamy w intencji dziękczynno - błagalnej za wnuki wszystkich słuchających: w podziękowaniu za ich narodziny z prośbą o zdrowie, szczęście i wychowanie w nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa.


Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Matko Boża, daj, by nasze wnuki potrafiły codziennie odradzać się na nowo, walczyć z grzechem i złymi nawykami, z odwagą przeciwstawiać się złemu.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
Matko Boża, daj, by nasze wnuki nigdy nie popadły w zwątpienie, by ich życie pełne było autentycznej wiary, by nigdy nie oddaliły się od Pana Boga i zawsze dążyły do Nieba.
3. Zesłanie Ducha Świętego
Matko Boża, daj, by za Twym wstawiennictwem dobry Bóg obdarzył nasze wnuki wszystkimi darami Ducha Świętego: mądrością, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą.
4. Wniebowzięcie Mary Panny
Matko Boża, Najlepsza Matko, weź nasze wnuki pod swoją matczyną opiekę, chroń ich od zła i wszelkiej krzywdy.
5. Ukoronowanie Maryi Panny
Matko Boża, pomóż naszym wnukom, by zawsze widziały w Tobie prawdziwą Królową i wzór wszystkich cnót.