Modlitwa o pomoc w nauce dla dzieci

 

Modlitwa o pomoc w nauce dla dzieci
Modlitwa o pomoc w nauce dla dzieci

MODLITWA O POMOC W NAUCE DLA DZIECI. Modlitwa przed sprawdzianem lub egzaminem dziecka


MODLITWA O POMOC W NAUCE DLA DZIECI, czyli pomocna modlitwa przed sprawdzianem lub egzaminem dziecka jest przeznaczona do prywatnego odmawiania przez rodzica. Może być traktowana jako modlitwa codzienna odmawiana w ciągu całego roku szkolnego.

Panie Boże, Najlepszy Ojcze! Dziękuję Ci, ze uczyniłeś mnie matką. Tak bardzo dziękuję Ci za moje dzieci, które tak bardzo kocham, za wszystkie dni rodzinnego szczęścia i miłości. Dziękuję Ci za to wielkie błogosławieństwo, jakim mnie obdarzyłeś.
Panie Ty wiesz wszystko. Wiesz, że macierzyństwo wiąże się również z nieustannym niepokojem, nieustannym drżeniem serca o swoje dzieci. Ty tak dobrze znasz wszystkie moje matczyne zmartwienia i stres, związany w wychowaniem dzieci. 
Proszę Panie, pobłogosław moim dzieciom w tym roku szkolnym. Wlej w nie Ducha Świętego, obdarz mądrością, otwartością i przenikliwością umysłu, autentyczną chęcią do nauki. Błogosław im w każdej chwili, gdy zmierzają do szkoły, gdy otwierają podręczniki, piszą sprawdzian lub trudny egzamin. Daj, by ich nauka wydała dobre owoce, by wszystko to, czego nauczą się do sprawdzianu, zaprocentowało w przyszłości, by dzięki zdobytej wiedzy moje dzieci mogły stać się światłymi i dobrymi ludźmi.
Panie nie pozwól, by moje dzieci kiedykolwiek poczuły się przytłoczone nadmiarem obowiązków szkolnych, spraw by zawsze chętnie odkrywały świat na kartach książek i szukały wartościowych informacji w Internecie. Błogosław ich wychowawcom i nauczycielom, by potrafili rozpalić w dzieciach chęć do nauki i odkrywania świata, który tak pięknie stworzyłeś; by byli wsparciem dla nas rodziców. Błogosław nauczycielom, którzy będą oceniać sprawdziany mojego dziecka, by nie popełnili błędu i zawsze ocenili moje dziecko sprawiedliwie, by traktowali uczniów indywidualnie, z otwartym sercem i umysłem.
Panie, ucz moje dzieci wytrwałości, cierpliwości i determinacji, by dążyć do obranego celu. Nie pozwól, by w pędzie po dobre oceny zatraciły samych siebie, by przede wszystkim stawiały Ciebie na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy będą szczęśliwe.  Daj, aby dzięki zgromadzonej i zdobytej wiedzy, mogły coraz bardziej zgłębiać źródło mądrości jakim jesteś Ty. Amen