Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego
Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

MODLITWA PRZED CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO. Modlitwa przed czytaniem Biblii. Czytanie Biblii


MODLITWA PRZED CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO to pomocna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania. Modlitwa przed czytaniem Biblii zwraca uwagę, co jest istotne podczas lektury Ewangelii, pomaga otworzyć serce i umysł na Słowo.

Dobry Ojcze! Dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziękuję, że codziennie objawiasz mi się w pięknie świata, że codziennie mogę odkrywać Ciebie na nowo, codziennie mogę czerpać naukę z Pisma Świętego, Twojego Słowa. Dziękuję Ci za Nadzieję, Dobro i Piękno płynące z Ewangelii, dziękuję za całą mądrość, dostępną dla mnie na wyciągnięcie ręki w Świętych Księgach Biblijnych.
Panie, dziękuję Ci za ten czas, który mogę Ci poświęcić. Proszę, oświeć mój umysł, bym jak najlepiej i najpełniej potrafiła zrozumieć słowa Pisma Świętego, które zaraz przeczytam. Ześlij Ducha Świętego, bym potrafiła przyjąć te święte słowa sercem, bym potrafiła żyć nimi na co dzień, bym dzięki nim potrafiła stawać się lepszym człowiekiem. Pozwól, by te słowa napełniły mnie prawdziwie chrześcijańska radością, utwierdziły w wierze i rozwoju duchowym. Nie pozwól, bym kiedykolwiek źle zrozumiała słowa Pisma Świętego, bym wykorzystała je w niegodnych celach, bym wykorzystała je przeciw bliźniemu. Daj, bym dzięki nim potrafiła czynić więcej dobra.
Spraw Panie, by Pismo Święte było dla mnie największym natchnieniem, bym zawsze zwracała się do niego w razie pytań i wątpliwości. Daj, bym umiała czerpać z niego pociechę w trudnych sytuacjach, ale także, by towarzyszyło mi zawsze, gdy poczuję się szczęśliwa. Pomóż mi nigdy nie zapomnieć o zwyczaju czytania Biblii, bym nigdy Jej nie ignorowała, by nie stała się tylko rekwizytem. Czuwaj przy mnie, daj bym otwierając Biblię, zawsze czuła Twoją obecność. Amen.