Modlitwa za bezdomnych

 

Modlitwa za bezdomnych
Modlitwa za bezdomnych

MODLITWA ZA BEZDOMNYCH. Modlitwa za ludzi potrzebujących pomocy


MODLITWA ZA BEZDOMNYCH, czyli pomocna modlitwa za ludzi potrzebujących pomocy jest przeznaczona do prywatnego odmawiania w intencji osób w potrzebie, na przykład osoby uzależnione lub uchodźców, wszystkich tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Panie Boże, Najlepszy Ojcze! Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałam od Ciebie. Dziękuję Ci za rodzinę i dom rodzinny, za zdrowie, miłość, za to, że tak o mnie dbasz.
Panie, przepraszam, że tak wiele razy nie doceniałam tego wszystkiego co mam. Przepraszam, że tak często jestem zaślepiona światowymi pokusami, materializmem, chęcią posiadania. Przepraszam, ze tak wiele razy nie zauważam tych, którzy tak bardzo potrzebują mojej pomocy. 
Panie, wiem, że każdy potrzebujący człowiek ma twarz Pana Jezusa. Proszę, otwórz moje serce, otwórz moje oczy, otwórz mój umysł, bym zawsze z empatią pochylała się nad potrzebującymi. Błagam Boże, ulituj się nad wszystkimi osobami, które nie mają tego co ja, ulituj się nad biednymi i bezdomnymi, ulituj się nad tymi, których nikt już nie zauważa, których każdy potępia, którzy są odrzucani przez społeczeństwo.
Panie, proszę, spraw, by każdy bezdomny człowiek mógł stworzyć nowe, lepsze życie, by każdy bezdomny otrzymał pomoc, jakiej potrzebuje. Pomóż wszystkim  bezdomnym osobom pogrążonym w nałogu, obdarz ich siłą do przezwyciężenia złych przyzwyczajeń, ukaż im siebie, by odżyła w nich nadzieja i chęć do zmiany.
Proszę Panie, ulituj się nad wszystkimi uchodźcami uciekającymi przed wojną i prześladowaniami, nad całymi rodzinami, matkami z dziećmi, które nie mają dokąd pójść, dla których nie ma ratunku. Proszę, czuwaj przy nich za wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Boże, proszę, napełń mnie energią do działania, naucz mnie pomagać bliźnim, nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Wskaż mi drogę, jaką mam podążać, by jak najpełniej włączyć się w Dzieło Pomocy najuboższym. Amen.