Modlitwa za nawrócenie niewierzących w rodzinie

 

Modlitwa za nawrócenie niewierzących w rodzinie
Modlitwa za nawrócenie niewierzących w rodzinie

MODLITWA ZA NAWRÓCENIE NIEWIERZĄCYCH W RODZINIE. Modlitwa o nawrócenie kogoś


MODLITWA ZA NAWRÓCENIE NIEWIERZĄCYCH W RODZINIE to pomocna modlitwa codzienna przeznaczona do prywatnego odmawiania w intencji powrotu do wiary naszych najbliższych.

Panie Boże! Dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś mnie rodziną. Tak bardzo dziękuję Ci za wszystkich członków mojej rodziny, młodszych i starszych, bliższych mojemu sercu i tych, z którymi mam rzadszy kontakt. Dziękuję Ci za każdego z nich i wszystkie wspólne chwile rodzinnego szczęścia.
Proszę Cię, Ojcze Niebieski, ulituj się nad tymi członkami mojej rodziny, którzy żyją w stanie grzechu. Zważ, że postępują w ten sposób, bo myślą, że nie potrafią inaczej. Panie, Ty wszystko wiesz, wiesz, jakie są powody ich odejścia od wiary, tylko Ty wiesz, dlaczego tak się stało. Proszę Cię przez Twoje niezmierzone Miłosierdzie, wybacz im wszystko to, co czynią, wybacz, że ulegli pokusom tego świata, że w porę nie oddalili się od podszeptów Szatana, że postanowili zapomnieć o Tobie i Twoich przykazaniach. Proszę, przez wzgląd na łzy wylane pod krzyżem przez Najświętszą Maryję Pannę, miej dla nich miłosierdzie.
Proszę, wlej w ich serca wszystkie dary Ducha Świętego. Daj, by dzięki nim wszyscy niewierzący w  mojej rodzinie potrafili Ci zaufać, znaleźć do Ciebie drogę na przekór wszystkim grzechom, w jakie są uwikłani. Pozwól im zrozumieć, że ich serca mogą znów być czyste, że znów mogą być dobrzy, zgodnie z Twoim wspaniałym planem dla nich.
Panie, wybacz mi te wszystkie chwile, gdy oceniałam niewierzących członków mojej rodziny pochopnie. Wybacz mi wszystkie złe myśli i złe słowa skierowane do moich bliźnich. Tak bardzo się za nie wstydzę. Przepraszam, jeśli przez moje pozbawione miłości zachowanie, jeszcze bardziej oddaliłam ich od Ciebie. Błagam, obdarz mnie empatią, czułością i miłosierdziem. Obdarz mnie pokorą i cierpliwością, bym jak najlepiej potrafiła zrozumieć niewierzących członków mojej rodziny, byśmy przez odmienne poglądy nie oddalili się od siebie, byśmy potrafili burzyć mury i budować mosty. Nie pozwól, bym kierowała się faryzejską pobożnością, bym widziała drzazgę w oku brata, a nie widziała belki w swoim. Proszę, napełń nas wszystkich prawdziwą Mądrością i autentyczną Wiarą. Amen