Różaniec dziesiątka w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą

 

Różaniec dziesiątka w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą
Różaniec dziesiątka w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą

RÓŻANIEC DZIESIĄTKA w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą. Modlitwa różańcowa


Ta dziesiątka różańca odmawiana jest w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą. To różaniec na niedzielę lub inny dowolny dzień tygodnia. Tajemnica chwalebna (Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny)

Ten różaniec odmawiamy w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą

Matko Boża, czuwaj nad wszystkimi dziećmi nienarodzonymi, otaczaj je swoją macierzyńską czułością i opieką, nie pozwól, by stała się im krzywda. Oddal od nich wszelkie zagrożenia. Błogosław rodziców tych dzieci, by przyjęli je ze szczerą miłością i stworzyli rodzinę, która będzie podobać się Panu.
Tajemnica piąta chwalebna: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny