Różaniec dziesiątka w intencji osób zasmuconych lub w depresji

 

Różaniec dziesiątka w intencji osób zasmuconych lub w depresji
Różaniec dziesiątka w intencji osób zasmuconych lub w depresji

RÓŻANIEC DZIESIĄTKA w intencji osób zasmuconych lub w depresji. Modlitwa różańcowa


Różaniec dziesiątka, czyli szybki różaniec w intencji osób zasmuconych lub w depresji. To różaniec na niedzielę lub inny dowolny dzień tygodnia. Tajemnica radosna (zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie).

Ten różaniec odmawiamy w intencji osób zasmuconych lub w depresji . Matko Boża, czuwaj nad wszystkimi osobami pogrążonymi w smutku, nad wszystkimi cierpiącymi. Otrzyj ich łzy, wlej w ich serca nadzieję, bądź ich pocieszycielką.
Tajemnica pierwsza radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.