Modlitwa wynagradzająca za grzechy profanacje bluźnierstwa

 

Modlitwa wynagradzająca za grzechy profanacje bluźnierstwa
Modlitwa wynagradzająca za grzechy profanacje bluźnierstwa

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA ZA GRZECHY, PROFANACJE, BLUŹNIERSTWA. Modlitwa za grzechy


MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA ZA GRZECHY, PROFANACJE, BLUŹNIERSTWA, czyli pomocna codzienna modlitwa za grzechy (o wybaczenie grzechów osobistych i nie tylko)

Panie Boże! Przychodzę dziś do Ciebie przygnieciona ciężarem wszystkich grzechów, jakie my ludzie, popełniliśmy przeciw Tobie. Tak bardzo przepraszam, że codziennie Cię zawodzimy, codziennie zadajemy Ci rany, odwracamy się od Twojej Miłości.
Panie, wybacz wszystkie złe czyny, wszystkie zbrodnie, wojny i zbrojne konflikty, wszystkie przestępstwa, całą krzywdę, którą nawzajem sobie wyrządzamy, pogrążając nasz świat w chaosie. Wybacz, że tak bardzo zepsuliśmy to, co w Twym zamyśle miało być piękne. Wybacz, że zdeformowaliśmy obraz człowieczeństwa.
Panie, wybacz wszystkie złe słowa, bluźnierstwa, kłótnie, gniew, zawiść i zazdrość. Wybacz, ze codziennie zapominamy o miłości, miłosierdziu empatii i zwykłej życzliwości względem drugiego człowieka. Wybacz, że sami psujemy relacje, którymi nas obdarzyłeś, że codziennie rozbijamy rodziny i małżeństwa, niszczymy życie poczęte i nie przekazujemy dzieciom wartości, w których powinny wzrastać.
Panie, wybacz wszystkie świętokradztwa, odstępstwa od wiary, duchową oziębłość. Miej miłosierdzie nad wszystkimi, którzy świadomie mówią Tobie nie, którzy świadomie wyrządzają zło, którzy świadomie depczą uczucia religijne wierzących, którzy dopuszczają się profanacji. Wybacz tym, dla których nie jesteś ważny.
Panie wybacz wszystkie grzechy tkwiące w samym Kościele Katolickim, a także w innych kościołach na całych świecie. Wybacz wszystkie zbrodnie popełnione na najmłodszych, wszystkie karygodne słowa i wszystkie skandaliczne zachowania duchownych, którzy powinni być dla nas wzorem moralności.
Panie wybacz wszystkim nam wierzącym, że nie zawsze potrafimy żyć swoją wiarą, wybacz, ze nasza wiara jest ,,letnia", ze nie umiemy odważnie przekuć jej w czyn. Wybacz, że jesteśmy zaślepieni wszelkimi pokusami tego świata, że oddajemy cześć mamonie, że dążymy do tego, co materialne, zamiast do tego, co duchowe. Wybacz, ze nie szanujemy całego piękna Twojego stworzenia, nie szanujemy przyrody, nie mamy szacunku do samych siebie.
Panie, błagam ulituj się nad nami, bo jesteśmy tacy słabi. W tej intencji ofiarowuję Ci dziś wszystkie moje cierpienia, wszystkie moje życiowe krzywdy, cały ból fizyczny i psychiczny, wszystkie przelane łzy w moim życiu. Weź moje cierpienia, te dawne i przyszłe, na ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Obiecuję Ci, ze postaram się uświęcać we wszystkich utrapieniach, znosić je mężnie, pamiętając o Twojej męce. Proszę Panie! Miej nad nami miłosierdzie, odnów nasze serca. Amen