Różaniec dziesiątka w intencji małżeństw

 

Różaniec dziesiątka w intencji małżeństw
Różaniec dziesiątka w intencji małżeństw

RÓŻANIEC DZIESIĄTKA W INTENCJI MAŁŻEŃSTW. Modlitwa różańcowa. Różaniec szybki


Różaniec dziesiątka, czyli szybki różaniec w intencji małżeństw. To różaniec na niedzielę lub inny dowolny dzień tygodnia. Tajemnica radosna (nawiedzenie św. Elżbiety).

Ten różaniec odmawiamy w intencji małżeństw . Matko Boża, czuwaj nad wszystkimi małżeństwami, daj by małżonkowie zawsze pamiętali o świętej przysiędze małżeńskiej i o swoim powołaniu, by budowali szczęśliwe rodziny, oparte na wierze i prawdziwej miłości. 

Tajemnica druga radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (x10)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.