Różaniec dziesiątka w intencji umierających

 

Różaniec dziesiątka w intencji umierających
Różaniec dziesiątka w intencji umierających

RÓŻANIEC DZIESIĄTKA W INTENCJI UMIERAJĄCYCH. Różaniec szybki. Modlitwa różańcowa


Różaniec dziesiątka, czyli szybki różaniec w intencji umierających. To różaniec na dowolny dzień tygodnia. Tajemnica radosna (narodzenie Pana Jezusa).

Ten różaniec odmawiamy w intencji umierających. Matko Boża! Czuwaj nad wszystkimi umierającymi i ich rodzinami. Módl się za nimi, by dobry Pan Bóg przyjął ich dusze do siebie, by zostały im wybaczone ich wszystkie grzechy. Ulżyj im w cierpieniu i daj, by w spokoju odeszli do Bożego Królestwa. Otrzyj łzy wszystkich pogrążonych w żałobie.

Tajemnica trzecia radosna : Narodzenie Pana Jezusa

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (x10)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.