Modlitwa o zdrowie chorego dziecka

 

Modlitwa o zdrowie chorego dziecka
Modlitwa o zdrowie chorego dziecka


Modlitwa o zdrowie chorego dziecka:

Panie Boże, mój Stwórco! Przychodzę dziś do Ciebie jako kochająca matka pogrążona w zmartwieniach. Dziękuję Ci  za dar macierzyństwa, który jest dla mnie najwspanialszym darem z Nieba. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi doświadczyć bycia matką, wszystkich blasków i cieni posiadania potomstwa. 

Panie, Ty wiesz, jak bardzo kocham moje dziecko. Wiesz, że Jego dobro i jego szczęście są dla mnie ważniejsze niż moje własne. Ty wszystko wiesz, rozumiesz jakim ciężarem jest dla mnie jego choroba, wiesz, jak trudno jest mu normalnie funkcjonować i cieszyć się z  życia. Życie mojego dziecka naznaczone jest cierpieniem, a to tak bardzo mnie rani. 

Proszę, aby Duch Święty obdarzył mojego chore dziecko spokojem duszy, by godnie znosiło wszelkie cierpienia i niedogodności. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża, niech uśmiecha się mimo przeciwności. 

Panie Boże, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę, uwolnij od  choroby moje dziecko. Tak bardzo chciałabym mu pomóc, ale po ludzku czasem brakuje mi sił.   Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczna za wielki dar zdrowia i życia, wybacz, że nie zawsze byłam miłosierna. W intencji mojego uzdrowienia mojego dziecka wybaczam dziś wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, błogosławię im. W intencji jego uzdrowienia, ofiaruję wszystkie wyrządzone mi kiedyś krzywdy, wszystkie łzy i smutek, jakiego doświadczyłam.

Panie, wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Błagam, przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez łzy jego Najświętszej Matki, uwolnij moje dziecko od bólu, uzdrów wszystkie chore tkanki jego ciała, wszystkie chore komórki i narządy. 

Panie Jezu, Ty wskrzesiłeś Łazarza i córkę Jaira,  uzdrawiałeś trędowatych. Proszę, ulżyj mojemu dziecku w bólu, zmiłuj się nad również nad nim. Daj, by jego odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen