Modlitwa za chorego wnuka

 

Modlitwa za chorego wnuka
Modlitwa za chorego wnuka 


Modlitwa za chorego wnuka, czyli piękna modlitwa babci za wnuki, które zmagają się z chorobą i złym stanem zdrowia fizycznego lub psychicznego. Jeśli zastanawiasz się jak prosić Boga o uzdrowienie dziecka i jak modlić się o zdrowie dziecka, skorzystaj z tej pięknej modlitwy - niech odmawiana często przyniesie ona Twej rodzinie Boże błogosławieństwo. 

Modlitwa za chorego wnuka:

Panie Jezu! Przychodzę dziś do Ciebie jako kochająca babcia zmartwiona stanem zdrowia swego ukochanego wnuczka. Dziękuję Ci za dar z Nieba, jakim jest to dziecko dla mnie. Dziękuję, że pozwoliłeś mi doświadczyć bycia babcią, uczestnictwa w cudzie jakim jest przybycie na świat nowego życia.

Panie, Ty wiesz, jak bardzo kocham mojego wnuka. Wiesz, że Jego dobro i jego szczęście są dla mnie ważniejsze niż moje własne. Ty wszystko wiesz, rozumiesz jakim ciężarem jest dla mnie jego choroba, widzisz, jak trudno jest mu normalnie funkcjonować i cieszyć się jak dawniej. Życie tego dziecka naznaczone jest teraz bólem, a to tak bardzo mnie rani. 

Proszę, Panie, niech Duch Święty obdarzy mojego chorego wnuka spokojem duszy, by godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech uśmiecha się mimo przeciwności. Błagam Boże, niech Maryja otoczy mojego wnuka płaszczem swej cudownej opieki, niech modli się w Niebie o jego rychłe uzdrowienie.

Chryste, w intencji uzdrowienia mojego kochanego wnuczka wybaczam dziś wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, błogosławię im. W intencji jego uzdrowienia, ofiaruję wszystkie wyrządzone mi kiedyś krzywdy, wszystkie łzy i smutek, jakiego doświadczyłam. Obiecuję wszelkie życiowe niedogodności znosić z pokorą w intencji jego zdrowia.

Panie Jezu, Ty wskrzesiłeś Łazarza i córkę Jaira,  uzdrawiałeś trędowatych. Proszę, ulżyj memu dziecku w bólu, zmiłuj się nad również nad nim. Daj, by jego odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen