Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty


Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty
Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny BerettyModlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty to piękny tekst modlitewny dla każdego, komu nie jest obojętny los dzieci poczętych. Jeśli wiesz już jak odmawiać duchową adopcję i chciałbyś wiedzieć jak modlić się za dzieci poczęte dodatkowo, odmawiaj codziennie tę ważną modlitwę za wstawiennictwem świętej Joanny Beretty.

Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty:


Panie Boże, Dawco Życia! Za wstawiennictwem patronki dzieci nienarodzonych, świętej Joanny Beretty, proszę Cię dziś za wszystkie dzieci poczęte, rozwijające się pod sercami swych matek. Panie, Ty dobrze wiesz, jak ważny jest dla mnie los dzieci nienarodzonych - błagam, ochroń je wszystkie przed wszelką krzywdą, jaka może zagrozić ich ciałom i duszom.

Święta Joanna Beretto, proszę, módl się w Niebie za każde poczęte życie. Niech Twoja modlitwa otoczy opieką wszystkie dzieci, matki i ojców, tak, by już zawsze każde dziecko pojawiało się na świecie chciane i kochane. 

Najlepszy Ojcze, wiem, że wszystko możesz. Jak mówi Pismo Święte,  Ty znasz każdego z nas od wieków. Ty dobrze znasz każdego maleńkiego człowieka, za którego teraz się modlę. Znasz kolor jego oczu i włosów, cechy charakteru. Słyszysz bicie maleńkich serduszek dzieci poczętych, nic nie jest dla Ciebie tajemnicą. Proszę, przez wzgląd na święte życie Joanny Beretty, przez wzgląd na jej świętą ofiarę, ulituj się nad każdym dzieciątkiem potrzebującym Twej pomocy. Proszę, obdarz każde dziecko jak najlepszym zdrowiem, daj by jak najlepiej się rozwijało przez cały okres ciąży, proszę, by przyszło na świat bez komplikacji i przez cały czas czuło się kochane. Oddal od niego lub od niej wszelkie zagrożenia. Daj jemu lub jej dobre życie, towarzysz, trzymaj w swoich dobrych dłoniach. 

Panie Boże, proszę, pomóż matkom  dzieci poczętych, jeśli przechodzą jakiekolwiek trudności. Ześlij na nie Ducha Świętego, obdarz siłą, by wiedziały, że z Twoją pomocą poradzą sobie z każdym problemem. Proszę, wlej wiarę w serca ojców tych dzieci, obdarz ich odwagą, miłością i pokorą. Pozwól, by święta Joanna Beretta czuwała nad nimi z Nieba. Zawierzam Tobie los wszystkich rodzin, oczekujących cudu narodzin dziecka. Amen.