Posty

Modlitwa za bezdomnych

Modlitwa za nawrócenie niewierzących w rodzinie

Modlitwa o pomoc w nauce dla dzieci

Modlitwa do św Jana Pawła II o pomoc

Różaniec dziesiątka w intencji osób zasmuconych lub w depresji

Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie

Modlitwa do św Faustyny o wyproszenie łask

Modlitwa do Archanioła Rafała

Modlitwa do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Modlitwa za wnuka do św Józefa

Modlitwa za wnuczkę do Matki Bożej

Różaniec dziesiątka w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą

Modlitwa do Archanioła Gabriela o radość

Modlitwa przeciw złym myślom

Modlitwa do św Judy Tadeusza w sprawach beznadziejnych

Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Modlitwa do bł Róży Czackiej

Modlitwa za wstawiennictwem bł Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec dziesiątka w intencji jedności chrześcijan

Modlitwa do św Szarbela o cud

Modlitwa o pogodę ducha

Modlitwa o wiarę nadzieję i miłość

Modlitwa do Wszystkich Świętych o pomoc

Modlitwa przeciw Szatanowi

Różaniec dziesiątka za chorych

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej o zdrowie

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Modlitwa do św Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

Modlitwa za nowy rok szkolny wnuków lub dzieci