Posty

Modlitwa za brata

Modlitwa do Anioła Stróża swojego dziecka

Różaniec dziesiątka za zmarłego

Modlitwa o poprawę relacji w rodzinie

Modlitwa o łaski za przyczyną Ojca Pio

Modlitwa do Matki Boskiej od cudownego medalika

Modlitwa o dar wiary prawdziwej

Modlitwa do św Antoniego w sprawach trudnych

Modlitwa o przecięcie więzów zła

Różaniec dziesiątka za dusze czyśćcowe

Modlitwa za teściową za wstawiennictwem bł Marianny Biernackiej

Modlitwa o jasność umysłu

Modlitwa w nagłej potrzebie do świętego Józefa

Modlitwa o szczęśliwy poród dla synowej lub córki do Matki Bożej

Modlitwa o ochronę przed złymi ludźmi wrogością

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Różaniec dziadków za wnuki

Modlitwa o lepsze jutro

Modlitwa oddania się Maryi

Modlitwa do Aniołów o wsparcie w trudnych chwilach

Modlitwa o pokój serca

Modlitwa dla samotnych rodziców

Modlitwa za dorosłe dzieci i ich rodziny

Różaniec dziesiątka

Modlitwa za grzechy lekkie

Modlitwa o błogosławieństwo dla dzieci

Modlitwa o pokój na świecie

Modlitwa do Anioła Stróża o pomoc i opiekę

Modlitwa za tych za których nikt się nie modli

Modlitwa o zdrowie dla rodziny

Litania do świętego Franciszka z Asyżu