Posty

Różaniec dziesiątka w intencji umierających

Modlitwa do św Marty w sprawach trudnych problemach

Modlitwa wynagradzająca za grzechy profanacje bluźnierstwa

Piękna modlitwa na dzień dobry

Modlitwa za rodzinę do św Józefa

Modlitwa za narzeczonych

Modlitwa w niepokoju strachu i niebezpieczeństwie

Różaniec dziesiątka w intencji małżeństw

Modlitwa do Anioła Stróża męża

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Modlitwa za bezdomnych

Modlitwa za nawrócenie niewierzących w rodzinie

Modlitwa o pomoc w nauce dla dzieci

Modlitwa do św Jana Pawła II o pomoc

Różaniec dziesiątka w intencji osób zasmuconych lub w depresji

Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie

Modlitwa do św Faustyny o wyproszenie łask

Modlitwa do Archanioła Rafała

Modlitwa do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Modlitwa za wnuka do św Józefa

Modlitwa za wnuczkę do Matki Bożej

Różaniec dziesiątka w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych zagładą

Modlitwa do Archanioła Gabriela o radość

Modlitwa przeciw złym myślom

Modlitwa do św Judy Tadeusza w sprawach beznadziejnych

Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Modlitwa do bł Róży Czackiej

Modlitwa za wstawiennictwem bł Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec dziesiątka w intencji jedności chrześcijan

Modlitwa do św Szarbela o cud

Modlitwa o pogodę ducha