Posty

Modlitwa za powrót do zdrowia

Modlitwa za firmę dla przedsiębiorcy

Modlitwa za lekarzy przed operacją

Modlitwa za męża alkoholika

Modlitwa w depresji, nerwicy i lęku

Modlitwa za egzamin dziecka (córki lub syna)

Modlitwa za dzieci utracone (modlitwa po poronieniu)

Modlitwa za chorych i cierpiących

Modlitwa za dzieci nienarodzone do świętej Joanny Beretty